/ 3 نظر / 58 بازدید
منتظران ظهور

ما گدایان تو هستیم سعادت داریم/ از کرامات تو بانوست که قیمت داریم/ ما گنه کار ،گنه کار ،گنه کار، اما/ روز محشر ز تو امّید شفاعت داریم ....

خراباتی

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود آقا ببخش که سرم گرم زندگی است کمتر دلم برای شما تنگ می شود

سلام, اجازه هست کپی کنم؟