بسم الله الرحمن الرحیم

«و بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت کن [که] تو بهترین بخشایندگانى»(انبیا ء 118)

فلسفه اهل سنت نسبت به امام زمان (عج) چیست؟ (    سوال:

دیدگاه اهل سنت نسبت به امام زمان (عج) چیست؟ آیا تفاوت هایی بین نگاه شیعه و اهل سنت در این باره وجود دارد؟


پاسخ:

... ادامه از شماره قبل

تفاوت مهدویت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

1. اختلاف در ولادت:
شیعه ی امامیه معتقد است، امام مهدی (عج ) فرزند امام حسن عسکری (ع) است و هم اکنون نیز زنده و غایب است، ولی اهل سنت هر چند بالاتفاق به مهدویت معتقد هستند و به دلیل وجود روایت های متواتر ظهور حضرت مهدی (عج ) در آخرالزمان را جزو اعتقادات قطعی خود می دانند، اما در مورد نسب و ولادت ایشان به چند گروه تقسیم می شوند:
عده ای از اهل سنت مدعی اند که مهدی (عج) همان عیسی بن مریم است و در این مورد به خبری واحد که از انس بن مالک نقل شده است، استناد می کنند.[33]
تعداد اندکی نیز مدعی هستند که مهدی (عج) از اولاد عباس بن عبدالمطلب است. آنان به خبر واحدی استناد می کنند که در کنزالعمال ذکر شده است. [34]
عده ای نیز معتقدند مهدی (عج) از اولاد امام حسن مجتبی است و نه امام حسین (ع). [35]
گروهی می گویند: پدر امام مهدی (عج) هم نام پدر پیامبر اسلام (ص) است و چون نام پدر حضرت محمد (ص) عبدالله بود، پس مهدی (عج) بن حسن عسکری (ع) نمی تواند مهدی (عج) موعود باشد. مستند این احتمال هم باز خبری است که در کنزالعمال ذکر شده است.[36]
جمعی از آنان همانند امامیه معتقدند که امام مهدی (عج ) از اولاد پیامبر (ص) و فاطمه (س ) است و حضرت عیسی نیز به هنگام ظهور امام مهدی (عج) به یاری او خواهد شتافت و در نماز به آن حضرت اقتدا خواهد کرد.
چنان که در روایت های متعدد آمده است. از ام سلمه نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود : « المهدی (عج) من عترتی من ولد فاطمه(س) ».[37] مهدی (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است. جابر بن عبدالله از پیامبر (ص) نقل می کند که حضرت عیسی به هنگام ظهور مهدی (عج) نزول خواهد کرد .[38] عبدالله بن عمر می گوید: « المهدی (عج) الذی ینزل علیه عیسی بن مریم و یصلی خلفه عیسی (ع)».[39] مهدی (عج) کسی است که عیسی بن مریم بر او نزول می کند و پشت سر او نماز می خواند. این گروه حدیثی را که می گوید: «مهدی (عج) از اولاد عباس بن عبدالمطلب است». قبول نمی کند. ذهبی می گوید: این خبر را فقط محمد بن ولید نقل کرده و از کسانی است که احادیث را جعل می کرده است.[40]. البته این گروه نیز تولد حضرت مهدی (عج ) و غیبت او را قبول ندارند. ابن حجر ادعا می کند: «همه ی مسلمانان غیر از امامیه معتقدند که مهدی (عج) غیر از حجت (عج ) است؛ چون غیبت یک شخص آن هم با این مدت طولانی از خوارق عادات است ... ».[41] در پاسخ گروه اخیر باید گفت: اوّلا: روایات نبوی متعددی وجود دارد که امامان دوازده گانه را با نام های آنان به طور روشن معرفی کرده اند پس سخن او باطل است. از ابن عباس روایت شده که شخصی یهودی به نام نعثل نزد رسول خدا (ص) آمد و سوال های بسیاری را مطرح کرد. او از اوصیا نیز پرسید. حضرت در پاسخ فرمود: «نخستین وصی من علی (ع) و پس از او حسن (ع) و حسین (ع) و امامان نه گانه از فرزندان اویند » . نعثل پرسید : « نام آنان چیست » . حضرت ، نام تک تک امامان را تا امام دوازدهم (عج ) شمردند . رسول خدا ، در پاسخ جابر بن عبدالله انصاری که از ائمه ی بعد از علی (ع) سوال کرده بود، فرمود: «بعد از علی(ع)، حسن(ع) و حسین(ع) امام هستند. سپس سید العابدین(ع) ، سپس محمد بن علی باقر(ع)، تو او را خواهی دید. وقتی او را دیدی سلام مرا برسان. سپس جعفر بن محمد صادق(ع)، سپس موسی بن جعفر کاظم(ع)، سپس علی بن موسی الرضا(ع)، سپس محمد بن علی جواد(ع)، سپس علی بن محمد نقی(ع)، سپس حسن بن علی زکی (ع)، و پس از او، قائم بالحق مهدی (عج) امت من (محمد بن حسن صاحب زمان امام است. او زمین را پر از قسط و عدل می کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است».[42]
ثانیا: شواهد تاریخی و گزارش های بسیاری وجود دارد که ولادت آن حضرت و ایام کودکی او را نقل کرده اند. برای نمونه چند مورد از اقوال اهل سنت نقل می شود:
1. حافظ سلیمان حنفی می گوید: «خبر معلوم نزد محققان و موثقان این است که ولادت قائم (عج ) در شب پانزدهم شعبان (255 ق) در شهر سامرا واقع شده است».[43]
2. خواجه محمد پارسا در کتاب فصل الخطاب گفته است: «یکی از اهل بیت ابو محمد بن عسکری است که فرزندی جز ابوالقاسم که قائم و حجت و مهدی (عج) و صاحب الزمان نامیده می شود، باقی نگذاشت. او در نیمه ی شعبان سال 255 هجری متولد شد. مادرش نرجس نام دارد. او هنگام شهادت پدرش پنج سال داشت».[44]
3. ابن خلکان در وفیات الاعیان می نویسد: «ابوالقاسم محمد فرزند حسن عسکری فرزند علی هادی فرزند محمدجواد.... دوازدهمین امام از ائمه ی دوازده گانه شیعه است که به «حجت» معروف است... ولادت او روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هـ . ق است».[45]
4. ذهبی نیز در سه کتاب از کتاب هایش به ولادت امام مهدی (عج ) اشاره کرده و در کتاب العبر و در حوادث سال 256 هـ . ق می نویسد: «در این سال محمدبن حسن بن علی الهادی فرزند محمدجواد فرزند علی الرضا فرزند موسی الکاظم فرزند جعفر الصادق علوی حسینی به دنیا آمد. کنیه اش ابوالقاسم است و رافضیان او را الخلف الحجة مهدی (عج) منتظر و صاحب الزمان می نامند. و او آخرین امام از ائمه ی دوازده گانه است».[46]
5. خیر الدین زرکلی (متوفی 1396 هـ . ق ) از علمای معاصر اهل سنت نیز در کتاب اعلام می نویسد: «او در سامرا به دنیا آمد و هنگام وفات پدرش پنج سال داشت و گفته شده که در شب نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده و در سال 265 هـ . ق، غایب شده است».[47] آیه الله العظمی صافی در کتاب مهَدویت بیش از هفتاد و هفت نفر از علمای اهل سنت را نام می برد که هر یک، به نحوی، ولادت آن حضرت را بیان کرده اند.[48] بنابراین، اگر برخی از اهل سنت می گویند: حضرت مهدی (عج ) به دنیا نیامده است، ادعایی بی اساس است که حتی با گفته ها و نوشته های بزرگان خودشان نیز سازگار نیست. شاید برخی از اهل سنت همانند ابن حجر هیثمی طولانی بودن عمر را دلیل بر عدم ولادت امام مهدی (عج ) بدانند، ولی باید گفت: خدایی که قادر است عیسی بن مریم را زنده نگه دارد تا به مهدی (عج ) اقتدا کند و یونس را در شکم ماهی محافظت کند و یا به نوح پیامبر نهصد و پنجاه سال عمر بدهد آیا قدرت ندارد به مهدی (عج ) عمر طولانی عنایت کند؟[49] خود اهل سنت نیز به زنده بودن عیسی، خضر، صالح و ... معتقدند. نتیجه این که ولادت حضرت مهدی (عج) امری است مسلم و قطعی و خود اهل سنت هم به آن واقف اند.
محمد بن علی حمزه می گوید: از حضرت عسکری (ع) شنیدم که فرمود: «ولی خدا و حجت او بر بندگان و خلیفه من در شب نیمه شعبان سال 255 به هنگام سپیده دم به دنیا آمد».[50]

2. اختلاف بر سر عصمت امام زمان
بیشتر علمای اهل سنت به عصمت حضرت عقیده ندارند و آن حضرت را یک انسان عادی به حساب می آورند که احتمال ارتکاب برخی گناهان و اشتباهات مثل هر انسان دیگری از او می رود. این عقیده را ابن کثیر و بسیاری از علمای اهل تسنن بدان اهتمام ورزیده اند.[51] اهل سنت در این باور به حدیثی منقول از نبی اکرم(ص) استناد می کنند که فرمود: «مهدی (عج) از ما اهل بیت است و خداوند وی را در یک شب اصلاح می کند».[52] اما از دیدگاه شیعه همه ی امامان معصوم اند و در باره ی آنان احتمال اشتباه و خطا داده نمی شود.
4. یکی دیگر از اختلافات انکار غیبت است.
علمای شیعه اتفاق نظر دارند که سال غیبت مهدی (عج)، سال 612 هـ ق است. آنان بر این باورند که ایشان همچنان زنده است تا زمانی که خداوند متعال اجازه ی ظهور به ایشان دهد و چنین باوری بر اساس احادیث و روایات نقل شده از نبی اکرم(ص) و اهل بیت (ع) می باشد. روایاتی که پیش از رخ دادن غیبت و یا برخی از آنها صد سال و یا دویست سال قبل از ولادت حضرت مهدی (عج) صادر شده است.
اما بیشتر دانشمندان اهل سنت اعتقاد به غیبت امام زمان (عج) ندارند .در این جا از بیان ادله و رد آنها به جهت اختصار صرف نظر کردیم.
این مختصر، مطالبی بود در رابطه با دیدگاه اهل سنت نسبت به امام زمان و اختلافاتی بین آنها و دیگر مسلمانان وجود دارد. اما شاید بتوان در نتیجه بگوییم که مهم ترین مطلبی که درباره ی امام زمان از زبان اهل سنت می توان بیان کرد، مسئله فتاوای چهارگانه صادره در حق فرد منکر اعتقاد به ظهور امام مهدی (عج) است.
این اشخاص عبارت اند از: ابن حجر هیثمی شافعی، 2. شیخ احمد ابوسرور بن صباحنفی، 3. شیخ محمد بن محمد خطابی مالکی، 4. شیخ یحیی بن محمد حنبلی.
همه ی این افراد قائل به این هستند که شخص منکر اعتقاد به ظهور باید مجازات شود و تصریح کرده اند که واجب است که چنین شخصی را بزنند و او را تحقیر کنند، تا ادب شود و به حق روی آورد و در غیر این صورت واجب القتل و مهدور الدم است.[53]

امام مهدی (عج) خود می فرماید:

 «برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که همان فرج شماست»

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین(علیه سلام)

الهم صل علی محمد و ال محمد

/ 10 نظر / 25 بازدید
عمید

بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند مهربان و با آرزوی سلامتی و فرج برای مولایمان مهدی موعود عج آغاز میکنیم... جشنواره ی بزرگ وبلاگ نویسی منتظر زمان ما محوریت امام زمان (عج) موضوع آزاد مهلت ثبت نام 5 تیر ماه 1389 اعلام نتایج : نیمه ی مبارک شعبان همراه با اهداء جوایز ارزند به نفرات برتر به تمامی شرکت کنندگان لوح یاد بود اهداء می گردد. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.montazerezaman.blogfa.com مراجعه کنید. اطفاً اطلاع رسانی شود ..... خوشحال میشم شرکت کنید.... با سپاس اللهم عجل لولیک الفرج

عمید

لطفاً پست ویژه ی جشنواره رو روی وبلاگتون ارسال کنید....مرسی

غريب آشنا

سلام احوال شما؟ خوبين؟ آپم من[گل]بياييد خوشحال ميشم. راسي برامم دعا كنين تا با خبراي خوش بيام وبلاگتون ايشالا

مرتضی

سلام وبلاگت حرف نداره انشا ا... که قدمی در راه ظهور آقامون گذاشته باشی . ظمنا به من هم یه سری بزن.

عسل خاتون

سلام م م م م دوست عزیز[چشمک][چشمک] مهدی جان! سئوالی ساده دارم از حضورت من آیا زنده ام وقت ظهورت اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم دعایم کن دوباره جان بگیرم بیایم در رکاب تو بمیرم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] میلاد با سعادت امام مهدی (عج) مبارک باد من آپم و منتظر حضور گرمت [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] علی علی در پناه حق

حنانه!!!

سلام! ببين من كجام..اوهه! فاطمه خودموني نه؟! يادش به خير! خوبي دختر؟ خوشي؟چه ميكني..با زندگي با روزگار..با لحظه ها...روگار بروق مرادهست آيا؟ حالا يهو برنگردي بگي يادم نيست حنانه ؟!؟!؟!...كه ضايع شدن هماناو سكته زدن همانا.. مواظب خودت باش خانوم خانوما...[گل]

پسر باران

سلاااااااااام بر آشناي قديمي...اميدوارم منو تو خاطرتون باشه...مدتي از دنياي لحظه هاي بي تو دور بودم اما خداوند وتوفيق داد تا دوباره چند خطي درد دلي با امام زمانمون باشيم...خوشحال ميشم كه حضور گرمتون رو تو لحظه هاي بي تو ببينم...از قديم تا حالا وبلاگتون تو وبلاگم لينكه...از قبل كه آدرسش يه چيز ديگه بود و البته يكي دو سالي ميشه عوض شده... درضمن نماز و روزه هاتونم قبول باشه...دعا براي ظهور و همچنين دعا براي اين بنده هاي خاطي خدا يادتون نره... ابري نباش اما باروني بمون... يا حق...هميشه حق

یاس

و من الله التوفیق صلوات[گل]

زهراوشکوفه

[سلااااااااااااااااااااااااااااااام خوبی عزیزم منم وشکوفه میشناسی که وبلاگتوتا حدودی خوندم خوب بودموفق باشی به منم یه سری بزن میدونی که کجارومیگم خونمون وبلاگ من بصورت زنده اجرامیشه درموردچیراااااااااااااااااااای خوب خوب [نیشخند]التماس دعا[گل][گل][گل][زبان]